Systémové změny

Zabýváme se také advokační činností v oblasti vzdělávání, především pak s potřebou vzdělávací podpory. Vydáváme odborná stanoviska, připomínkujeme, předkládáme návrhy legislativních změn. Spolupracujeme s politiky a dalšími rozhodujícími činiteli na změnách v českém vzdělávacím systému.