30. ledna 2024

Ptáte se nás: Můžu žádat základní školu o vypracování IVP ze zdravotních důvodů?

domácí vzdělávání

VÁŠ DOTAZ

Můžu žádat základní školu o vypracování IVP ze zdravotních důvodů pro syna? Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen účastnit se výuky celý týden. Mohl by chodit do školy jen na naukové předměty některé dny v týdnu? Ostatní předměty by měl v rámci domácího vzdělávání a chodil na přezkoušení, nebo vypracovával zadané úkoly. Pokud je to možné, je potřeba vyjádření lékaře, případně jaké dokumenty mám doložit?

NAŠE ODPOVĚĎ

Ano, ve vaší situaci by mohl být řešením právě IVP kvůli zdravotnímu stavu. Jde o specifický důvod k podání žádosti zákonných zástupců o IVP (§ 50 odst. 3), kdy je možné i na ZŠ použít IVP podle § 18 školského zákona. Tento druh IVP není, na rozdíl od IVP podle § 16, podpůrným opatřením, které mohou mít žáci se SVP přiznané od PPP/SPC a bývá vyznačen v Doporučení PPP/SPC.

Podmínkou je, že se dítě dva měsíce nemůže účastnit vyučování kvůli zdravotnímu stavu. Zákonný zástupce kvůli tomu podá žádost o povolení vzdělávání podle IVP a ředitel(ka) školy svým rozhodnutím o žádosti žákovi tento způsob vzdělávání povolí. Případné vyjádření PPP/SPC není pro ředitele/ředitelku školy závazné.

V rámci tohoto druhu IVP pak může být upravena i docházka dítěte do školy např. tak, že do školy dochází jen na konkrétní předměty. Způsob vzdělávání mimo školu je dobré v IVP také popsat. Jde např. o předávání pracovních materiálů, vypracovávání žákovských prací či konzultace před přezkoušením včetně samotného přezkoušení. Nejde proto o individuální (domácí) vzdělávání ani o kombinaci obou variant.

Při domácím vzdělávání by toto nebylo možné, protože škola při něm zajišťuje žákům pouze učebnice tzv. s doložkou MŠMT a základní školní potřeby. V případě žáků se SVP pak i speciální učebnice, speciální kompenzační pomůcky a speciální učební pomůcky, které má žák přiznané jako podpůrná opatření. Kromě toho škola žáka pro účely hodnocení pouze přezkušuje.

Další dotazy najdete v rubrice poradna. Máte vlastní dotaz? Pošlete jej na poradna@spoluskola.cz. Na uvedeném emailu se vašim dotazům budou věnovat zkušené právničky.