28. listopadu 2023

Ptáte se nás: Škola nerespektuje doporučení PPP, jak postupovat?

ppp

VÁŠ DOTAZ

Dcera má chronické onemocnění a má časté absence ve škole. V Doporučení PPP je uvedeno, že škola musí dát dceři měsíc předem termíny zkoušení a že toto zkoušení má probíhat testovou formou. Tak aby se mohla připravit a neměla stres, který má zase vliv na její nemocnost. Škola toto nerespektuje a dceři oznamuje termíny jen pár dnů předem se zdůvodněním, že to je nespravedlivé vůči ostatním žákům. Ve srovnání s minulým školním rokem se jí značně zhoršil prospěch. Jak mám postupovat?

NAŠE ODPOVĚĎ

Doporučení PPP, resp. přiznaná podpůrná opatření v něm, jsou pro školu závazná. Škola je proto musí respektovat a poskytovat. Postupujte proto následovně:

  • podle Doporučení PPP požádejte všechny učitele o to, aby Vám termíny zkoušení na další měsíc poskytovali do 20. dne předchozího měsíce (dcera je má znát měsíc předem, nikoliv ze dne na den protože se změnil měsíc), 
  • trvejte na zkoušení testovou formou, nikoliv ústní,
  • požádejte je současně o potvrzení toho, že v případě, že budou zkoušet dceru mimo stanovený termín, pak se jí nebude hodnocení započítávat, pokud nepůjde o hodnocení např. 1 či 2 (Vaše dcera si tak vyzkouší, že může být zkoušena i neočekávaně a současně se nebude stresovat případným špatným hodnocením).

Pokud s tímto nebude škola souhlasit, vyzvěte ji, ať obratem navrhne řešení, které bude v souladu s podpůrnými opatřeními dcery při hodnocení a je přesně popsáno v Doporučení PPP. Tím, že dcera nemá individuální vzdělávací plán (IVP), neexistuje prostor, jak jinak poskytování podpůrných opatření popsat. 

Další dotazy najdete v rubrice poradna. Máte vlastní dotaz? Pošlete jej na poradna@spoluskola.cz. Na uvedeném emailu se vašim dotazům budou věnovat zkušené právničky.