21. září 2023

Ptáte se nás: Z jakého důvodu může škola vyloučit dítě ze školy?

VÁŠ DOTAZ

Z jakého důvodu může škola vyloučit dítě ze školy?

NAŠE ODPOVĚĎ

Ukončení vzdělávání je možné pouze na středních školách. Zde je možné, aby ředitel školy žáka ze školy vyloučil, nejčastěji kvůli kázeňským problémům. Vzdělávání na střední škole (bez jejího absolvování) mohou ukončit i rodiče jako zákonní zástupci žáka, nebo přímo žáci, pokud už dosáhli věku 18 let a jsou formálně dospělí.

V případě základní školy dítě vyloučit, resp. ukončit jeho vzdělávání nelze. A to ani ze strany školy, ani ze strany rodičů. Ti mohou dítě pouze přehlásit do jiné školy, v tom případě se jedná o přestup. Pokud přestup vyžaduje škola, je pouze na rodičích, zda se rozhodnou pro změnu školy, nebo ne.

Problém by mohl nastat např. pokud dítě opakovalo ročník a má za sebou devět let školní docházky, přestože ještě není v devátém ročníku. V tom případě by ředitel školy mohl argumentovat tím, že dítě už splnilo povinnou devítiletou školní docházku. Toto se však netýká speciálních škol, které vzdělávají děti podle desetiletého rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.