07. září 2023

Tisková zpráva: Kuře se stalo partnerem projektu Spoluškola z.s.

Projekt Pomozte dětem podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18ti let po celé České republice, od individuálních příběhů po skupiny dětí se stejným problémem či diagnózou. Tato nová pilotní výzva cílí na systémové zlepšení kvality péče, které přinese dlouhodobé a komplexní dopady v pomoci. Hlavním smyslem této výzvy je vytvářet širokou, tematickou síť pomoci a být partnerem těm, kteří tuto síť budují. „Kuře partnerem je pro nás mimořádnou příležitostí, jak dalším způsobem využít dary od našich dárců a zároveň více posílit a posunout podporu v oblasti péče o znevýhodněné děti. Jsem moc ráda, že díky důvěře dárců můžeme i nadále naplňovat naše poslání.” doplňuje Ludmila Bobková, manažerka programu Pomozte dětem.

Finanční podpora ve výši milionu a půl korun bude poskytnuta podpořené organizaci Spoluškola, která se zabývá tématem společného vzdělávání dětí a inkluze. Organizace dlouhodobě pracuje a podporuje rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. „Ve Spoluškole věříme, že vzdělání hraje jednu z klíčových rolí v dalším životě každého z nás. Rodinám znevýhodněných dětí proto poskytujeme odborné poradenství v oblasti školské legislativy a soustředíme se také na systémové změny ve vzdělávání. Společně s Kuřetem usilujeme o zachování asistentů pedagoga na základních školách coby individuální a adresné pomoci konkrétním dětem. Hrozí totiž, že o ni potřebné děti v této podobě přijdou,“ vysvětluje Iva Janská, předsedkyně Spoluškoly.

Více informací najdete v tiskové zprávě zde.

Děkujeme projektu Pomozte dětem za finanční podporu našich aktivit.