31. srpna 2023

Spoluškola: nový název, stejné poslání – více než jen změna jména

Vzdělání hraje klíčovou roli v životě každého jednotlivce. Je to cesta k pochopení světa kolem nás, k rozvoji dovedností a schopností, a k plnému využití našeho potenciálu. Z toho důvodu je důležité, aby všechny děti měly přístup k vzdělání bez ohledu na své současné životní okolnosti. Naše organizace, která se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání a rovných příležitostí, Spolu, z. s. nyní vstupuje do nové éry s novým názvem – Spoluškola, z. s.

Od svého vzniku v roce 2015 (tehdy ještě jako neformální rodičovská aliance Rodiče za inkluzi) byla organizace Spolu zasvěcena vizi poskytovat všem dětem stejnou šanci na kvalitní vzdělání a tím i na úspěšný život. Zdůrazňovala, že vzdělání je veřejná služba, která by měla sloužit každému dítěti bez výjimky. Tato filozofie se nyní odráží i v novém názvu – Spoluškola.

Přejmenování organizace na Spoluškola reflektuje hlubší angažovanost a závazek k výuce. Slovo „škola“ symbolizuje místo, kde se vědomosti šíří a rozvíjejí. Tímto krokem chceme zdůraznit, že vzdělání je stavebním kamenem pro budoucnost každého dítěte a mělo by být dostupné a přizpůsobené individuálním potřebám.

I přes změnu jména zůstává poslání Spoluškoly pevně zakotveno v ideálech, na kterých byla organizace založena. Každý rodič či zákonný zástupce má stále právo rozhodovat o volbě školy pro své dítě, s důrazem na jeho vzdělávací potřeby a budoucí cíle. Spoluškola se bude nadále snažit aktivně podporovat rovné příležitosti pro všechny děti, a to prostřednictvím přímé práce s rodiči i advokační práce.

Potřebujete poradit se vzdělávací situací vašeho dítěte? Napište nám na poradna@spoluskola.cz.