28. června 2023

Ptáte se nás: Jsou rodiče povinni sdělit škole přesnou zdravotní diagnózu dítěte?

VÁŠ DOTAZ

Jsou rodiče povinni sdělit škole přesnou zdravotní diagnózu dítěte?

NAŠE ODPOVĚĎ

Ne, rodiče nejsou povinni sdělovat škole přesnou zdravotní diagnózu dítěte. Rodiče jsou však povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání jejich dítěte. Tato povinnost je uložena školským zákonem a souvisí s odpovědností školy za dítě po dobu zajišťování vzdělávání.

S požadavkem na sdělení zdravotní diagnózy dítěte se můžete setkat nejčastěji v případě, že má Vaše dítě některé z druhů znevýhodnění, pro které Vám bylo SPC doporučeno poskytnutí podpůrného opatření, když Vaše dítě navštěvuje školu či třídu speciální anebo i v případě účasti Vašeho dítěte na vzdělávací akci (škola v přírodě, výlet apod.). V žádném z těchto případů nemá škola nárok na sdělení přesné diagnózy dítěte, jste však povinni školu informovat o zdravotním stavu dítěte, jeho změnách, omezeních apod. tak, aby škola mohla poskytovat vzdělávání s ohledem na jeho zdravotní stav (ať už poskytnutím podpůrných opatření anebo vhodně nastavenou pozorností dítěti, např. v případě výskytu alergií).

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.