26. dubna 2023

Ptáte se nás: Syn má alergii na kravské mléko a vejce. Je možné, aby ho z důvodu jeho diety nepřijali do dětské skupiny?

VÁŠ DOTAZ

Syn má alergii na kravské mléko a vejce. Je možné, aby ho z důvodu jeho diety nepřijali do dětské skupiny? V přihlášce je uvedeno, že nejsou schopni z provozních důvodů zajistit dietní stravování a současně, že není možné z hygienických důvodů nosit do zařízení vlastní jídlo. Na webových stránkách skupiny jsou k podmínkám přijímání uvedeny pouze informace o věku dítěte. Současně je možné, že je další podmínkou i pořadí podané přihlášky, protože je na webu uvedeno, že přihlášky dostávají čísla, podle kterého se určuje pořadí. Jaké máme možnosti, pokud syna odmítnou přijmout?

NAŠE ODPOVĚĎ

Péče v dětské skupině není formálně vzděláváním, proto neexistují pro přijímání dětí takové podmínky, jako tomu je v případě mateřských a základních škol, kde jsou podmínky stanovené přímo ve školském zákoně (č. 561/2004 Sb.). V případě dětských skupin si podmínky podle zákona o dětských skupinách (č. 247/2014 Sb.) stanoví sám poskytovatel. Podmínky pro přijetí by měly být veřejně přístupné, např. na webu dětské skupiny. Současně by měly být přehledně na jednom místě, abyste si jako zájemci o přijetí syna do dětské skupiny mohli udělat ucelenou představu. Pokud jsou podmínky uvedeny na více místech, po částech a případně i nejednotně, pak bude vždy docházet k pochybnostem o regulérnosti postupu provozovatele dětské skupiny při přijímaní dětí.

Specifickou informací je pak informace o tom, že provozovatel dětské skupiny nezajišťuje stravu odpovídající zdravotnímu stavu dětí, především intolerancím a alergiím s tím, že není dovolen ani donos vlastní stravy. Není přitom zřejmé, co se stane, resp. jak bude provozovatel dětské skupiny toto posuzovat právě při rozhodování o přijetí Vašeho syna. Stejně tak není jasné, jak by provozovatel dětské skupiny postupoval, pokud by Váš syn už do dětské skupiny chodil a alergie by byla identifikována až v průběhu docházky do dětské skupiny.

Můžeme Vám proto doporučit následující postup:

Můžete se pokusit postupovat otevřeně a přihlášku podat s tím, že lze nejspíš očekávat, že syn nebude přijat s odůvodněním, že nelze zajistit ani umožnit dietní stravování. Protože jsou však podmínky stanoveny nejednoznačně (číslo přihlášky, nemožnost odlišné stravy ze zdravotních důvodů), bylo by možné se odvolat podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), právě kvůli tomu, že není jasné, jestli je, nebo není dietní strava podmínka pro přijetí.

Můžete se také pokusit jednat s provozovatelem, protože ten nesmí jednat diskriminačně, tj. chovat se vůči někomu méně výhodně právě ze zdravotních důvodů při přístupu ke službě podle antidiskriminačního zákona (č. 198/2009 Sb.)

V případě nepřijetí  můžete také podat podnět veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) na podezření z diskriminace.

Současně byste se mohli bránit také soudně podáním tzv. antidiskriminační žaloby. Poskytovatel by pak musel prokázat, že informace o neposkytování dietní stravy ze zdravotních důvodů nemá na přijetí vliv.

Je také možné, že zařízení syna nepřijme, přičemž (pravděpodobně s vědomím možného rizika namítané diskriminace) jako důvod nepřijetí neuvede zdravotní stav, resp. potřebu dietní stravy, ale nedostatek míst. V takovém případě budete postupovat de facto stejně jako v případě zdravotního stavu, tj. můžete se odvolat pro nejednoznačně stanovenou podmínku pořadí přihlášky, případně kvůli absenci losování, pokud se podmínka pořadí přihlášky neuplatňovala a zájemců o přijetí do dětské skupiny bylo více, než je její kapacita.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.