30. března 2023

Tisková zpráva: Nová expertní skupina pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Spolu, z. s. organizace, která se zabývá začleňováním dětí s potřebou vzdělávací podpory do škol, vytvořila expertní skupinu, jejímž cílem je odborná diskuze nad podmínkami a překážkami přijímání znevýhodněných dětí ke vzdělávání.  Záměrem neziskové organizace Spolu, z. s. je zjednodušení a zpřehlednění řízení o přijetí dětí k základnímu vzdělávání, a to jak do školy spádové, tak školy nespádové.

„Podle nedávno vydané analýzy PAQ Research se třetina dětí, které mají před nástupem do školy přiznaná podpůrná opatření, setkává při zápisech s neoprávněnými požadavky školy ohledně přijetí. S neoprávněnými podmínkami přijetí se ale setkávají i ostatní děti. Typicky jde například o testování míry jejich školní zralosti nebo studijních předpokladů,”  popisuje Veronika Doležilová, právnička Spolu, z.s.

Členy expertní skupiny jsou zástupci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, České školní inspekce, Kanceláře veřejného ochránce práv či zmocněnkyně vlády pro lidská práva a také zástupci odborné veřejnosti z řad neziskových organizací jako např. Society for All (dříve ČOSIV), Integrační centrum Sasov nebo Meta o.p.s.

„Co si slibuji od práce této skupiny je to, že si ujasníme legislativní stav a případně navrhneme nějaké kroky, které by mohly změnit legislativu,“ řekl Michal Černý, ředitel odboru předškolního, základního a speciálního vzdělávání na MŠMT na prvním setkání pracovní skupiny.

Celou tiskovou zprávu najdete zde.