19. prosince 2022

Ptáte se nás: Škola nepovolila synovi navštěvovat školní družinu s odůvodněním, že nemá asistenta pedagoga, kterého má přiznaného v doporučení.

VÁŠ DOTAZ
Škola nepovolila synovi navštěvovat školní družinu s odůvodněním, že nemá asistenta pedagoga,
kterého má přiznaného v doporučení. Může takto postupovat?

NAŠE ODPOVĚĎ
Škola má povinnost poskytovat a zajistit všechna podpůrná opatření, která dítě potřebuje a jsou mu
přiznána v doporučení ŠPZ, včetně asistenta pedagoga v družině. Nemůže tedy tvrdit, že asistenta
pedagoga do družiny nemá a na základě toho odmítat docházku syna do družiny. Podpůrné opatření
musí škola poskytovat bezodkladně, nejpozději však do čtyř měsíců.
Pokud škola deklaruje, že podpůrné opatření nezajistila a nezajistí, pak je to důvod pro podání
stížnosti k České školní inspekci pro záměrné a oznámené neposkytování podpůrných opatření.
Není možné, aby škola nepřijala do školní družiny dítě z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb či
nepříznivého zdravotního stavu.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU
Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi.
Máte-li dotaz, napište nám.