10. října 2022

Pozvánka na členskou schůzi Spolu, z. s., 10. listopadu 2022

Všechny členy spolku Spolu, z. s. zveme na každoroční členskou schůzi, z. s., která se letos uskuteční distanční formou ve čtvrtek 10. listopadu od 18.00 do 19.00.

Součástí programu bude:

  • představení nových kolegů Spolu, z. s.,
  • schválení výroční zprávy spolku za rok 2021,
  • shrnutí výstupů končícího projektu Škola bez předsudků – podpora partnerského přístupu rodičů a škol,
  • představení aktivit navazujícího projektu Spolu – podpora rovného přístupu ke vzdělávání,

V případě, že byste měli zájem se členské schůze zúčastnit, napište nám prosím do 7.11. na adresu info@spoluskola.cz. Následně obdržíte link pro přihlášení.

Těšíme se na vás, Iva Janská a koordinační výbor spolku Spolu, z. s.

Nejste ještě členem spolku a dává vám smysl naše práce? Členem se můžete jednoduše stát vyplněním přihlášky, která je k dispozici zde.