26. května 2022

Ptáte se nás: Je možné řešit s dětským lékařem zkrácení výuky syna, který má speciální vzdělávací potřeby, pokud je během vyučování unavený?

VÁŠ DOTAZ

Dobrý den, prosím o radu, syn je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami a je ve škole velmi unavený. Je možné řešit s dětským lékařem zkrácení vyučování syna?

 

NAŠE ODPOVĚĎ

Pokud má Váš syn speciální vzdělávací potřeby, je klientem PPP, nebo SPC. Právě PPP/SPC by si mělo od Vás vyžádat lékařskou zprávu a následně posoudit, jestli by Váš syn potřeboval podpůrné opatření „úprava organizace vzdělávání“ v podobě úpravy délky vyučovací hodiny (nikoliv omezení počtu hodin výuky). O zkrácení jednotlivých vyučovacích hodin, ne počtu vyučovacích hodin za den/týden rozhoduje vždy PPP/SPC a ne lékař (bez ohledu na specializaci). Počet hodin výuky je vázán na vzdělávací program a nelze ho proto ani krátit ani rozšiřovat (narozdíl od délky jednotlivých vyučovacích hodin), přestože se tak v praxi mnohdy děje.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU
Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.