25. dubna 2022

Ptáte se nás: Kde najdu pravidla pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami? Jaká mám práva a povinnosti jako rodič a čím se musí řídit škola?

VÁŠ DOTAZ

Kde najdu pravidla pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami? Jaká mám práva a povinnosti jako rodič a čím se musí řídit škola?

 

NAŠE ODPOVĚĎ

Pravidla pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), práva a povinnosti rodičů, škol i PPP/SPC obsahuje školský zákon (č. 561/2004 Sb.), vyhláška o vzdělávání žáků se SVP (č. 27/2016 Sb.) a jednotlivé vyhlášky o předškolním vzdělávání (č. 14/2005 Sb.), o základním vzdělávání (č. 48/5005 Sb.) a o středním vzdělávání (č. 13/2005 Sb.).

Děti se SVP pak mají svá další práva — individuální vzdělávací potřeby uvedené v Doporučení PPP/SPC jako jednotlivá podpůrná opatření. Škola je povinna tato podpůrná opatření poskytovat tak, aby byly individuální potřeby dětí saturovány. To znamená, že pokud má dítě i individuální vzdělávací plán (IVP), pak jeho obsah musí odpovídat zjištěným SVP a jednotlivým podpůrným opatřením. V IVP pak mohou mít škola a rodiče upravenou další spolupráci, např. komunikaci, její způsob, četnost atd.

Práva a povinnosti obsažená v právních předpisech jsou souborem všech možných práv a povinností, které jednotliví aktéři mají, v Doporučení PPP/SPC a IVP jsou uvedená další individuální práva a povinnosti a způsob jejich provádění v případě konkrétního dítěte.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU
Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.