01. listopadu 2021

Zpráva z dotazníkového šetření mezi rodiči dětí se SVP

Se snahou dostat dítě se zvýšenou potřebou vzdělávací podpory pryč ze školy se setkal každý třetí rodič z našeho šetření. V říjnu jsme k šetření vydali krátkou souhrnnou zprávu. Ve spolupráci s Danielem Prokopem a PAQ Research zároveň k této problematice připravujeme podrobnější šetření, které bude připraveno během podzimu. Budeme moc rádi, když se do něj zapojíte.

Celou zprávu z dotazníkového šetření si můžete přečíst zde.