31. října 2021

Ptáte se nás: Jsou nějaké lhůty ohledně platnosti lékařských zpráv pro stanovení nových podpůrných opatření v SPC?

VÁŠ DOTAZ

Jsou nějaké lhůty ohledně platnosti lékařských zpráv pro stanovení nových podpůrných opatření v SPC? K vyšetření a vystavení Doporučení na příští školní rok vyžaduje SPC aktuální lékařské zprávy. SPC nám dalo termín až na jaře, přestože vyšetření u odborného lékaře proběhlo teď na podzim. Je to v pořádku?

NAŠE ODPOVĚĎ

Ano, je to v pořádku. Vyhláška č. 27/2016 Sb. sice obsahuje lhůtu šesti měsíců, ta se ale vztahuje k okamžiku podání žádosti o poskytnutí poradenské služby. Tedy nikoliv maximálně šest měsíců před termínem vyšetření v SPC, nebo dokonce šest měsíců od vyšetření lékařem. Tzn. podáte-li žádost o poskytnutí poradenské služby např. 1. 10., neměla by být lékařská zpráva k tomuto datu starší, než 6 měsíců (tedy starší, než 1. 4. téhož roku).

Tato lhůta “stáří či aktuálnosti” hlavně lékařských zpráv je ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. určená proto, že lékařské zprávy žádnou dobu platnosti podle zdravotnických právních předpisů nemají, resp.  ji mít nemohou – popisují stav do současnosti a případně prognózu, ne stav v budoucnu (v době vyšetření v SPC).

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.