10. října 2021

Pozvánka na kazuistický seminář pro rodiče

Milí rodiče, zveme vás na kazuistický seminář pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, který proběhne v úterý 30. 11. od 17.00 do 19.00 online formou. Seminář bude prakticky zaměřený, a kromě úvodního vhledu do současné legislativy budeme řešit i konkrétní potřeby rodičů ve vztahu ke vzdělávací situaci jejich dětí. Pokud byste chtěli probrat možnosti vzdělávání vašeho dítěte, nebo se zúčastnit jen jako posluchači, napište nám na info@spoluskola.cz.

Bližší informace o semináři získáte na info@spoluskola.cz či na telefonním čísle 777 787 955 (Iva Janská).