30. září 2021

Amnesty Internatinal ve spolupráci s Fórem pro lidská práva vydali novou zprávu mapující nerovnosti ve vzdělávání znevýhodněných dětí

V září byla zveřejněna nová zpráva Amnesty International a Fóra pro lidská práva s názvem Právo na vzdělání – Realita a možnosti strategické litigace. Zpráva se zabývá problematikou vzdělávání znevýhodněných dětí (ať už zdravotně či sociálně) lidskoprávní optikou. Šestnáct konkrétních příběhů podrobně popisuje prostředí škol, které děti navštěvují, a přístup ze strany jejich vedení,   pedagogů, školních kolektivů a dalších rodičů. Vykresluje nerovný přístup ke vzdělávání těchto dětí, včetně zkušeností rodin s předsudky, diskriminací či šikanou. Jednotlivé kazuistiky jsou úzce propojeny s teoretickými částmi zprávy, odkazujícími na standardy ochrany znevýhodněných dětí, ať už vyplývajícími z práva na inkluzivní vzdělávání, či zákazu diskriminace, coby univerzálními lidskými právy.  a nenáležejí pouze lidem s postižením.

Zprávu čtěte zde.