21. září 2021

Pozvánka na členskou schůzi Spolu, z. s.

Všechny členy spolku Spolu, z. s. zveme na každoroční členskou schůzi, z. s., která se uskuteční distanční formou ve čtvrtek 21. října od 17.00 do 18.00.

Součástí programu bude:

1) schvalování výroční zprávy spolku za rok 2020,

2) představení našich aktivit v rámci aktuálně běžícího projektu Škola bez předsudků – podpora partnerského přístupu rodičů a škol,

3) nastínění možností financování spolku v dalším období.

V případě, že byste měli zájem se členské schůze zúčastnit, napište nám prosím do 14.10. na adresu info@spoluskola.cz. Následně obdržíte link pro přihlášení.

Těšíme se na vás, Iva Janská a koordinační výbor spolku Spolu, z. s.