30. dubna 2021

Ptáte se nás: Má dítě v soukromé školce nárok na asistenta pedagoga? Co je potřeba zařídit, aby asistenta získalo?

Má dítě v soukromé školce nárok na asistenta pedagoga? Co je potřeba zařídit, aby asistenta získalo? Školka nám k tomu nedala žádné informace.

NAŠE ODPOVĚĎ

Rozhodující je, zda je školka zapsaná ve školském rejstříku. Každá škol(k)a má nejen IČO, ale i tzv. IZO. Školky ho mají uvedené na svých webech, případně můžete školku najít i ve školském rejstříku zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/skolsky-rejstrik.

1. MŠ je zapsaná ve školském rejstříku

Podpůrná opatření včetně asistenta pedagoga, poskytuje škol(k)a na základě Doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC). Podpůrná opatření, tj. ani asistenta pedagoga, nikdy nezajišťují rodiče.

– Snažte se získat aktuální lékařské zprávy o zdravotním stavu dítěte.

– K tomu, aby mohlo být dítěti přiznáno jakékoli podpůrné opatření, je nezbytné podstoupit vyšetření právě v PPP/SPC, která o nich rozhodují. Rozhodující je vždy potřeba dítěte, nikoli „diagnóza”, „postižení” atd. Z toho plyne, že není potřeba, aby mělo dítě formálně identifikovanou nějakou nemoc/hendikep.

– Na základě Doporučení PPP/SPC je pak MŠ povinna dítěti zajistit přiznaná podpůrná opatření, tj. včetně podpůrného opatření asistent pedagoga.

2. MŠ není zapsaná ve školském rejstříku

Formální podpůrná opatření (včetně asistenta pedagoga) nelze poskytovat v MŠ/ZŠ/SŠ, která není zapsaná ve školském rejstříku, protože nejde o vzdělávací/školské zařízení.

– K povinnému předškolnímu vzdělávání je nutné přihlásit dítě do školky, která je zapsaná ve školském rejstříku. Dítě vždy MUSÍ přijmout spádová MŠ, nespádové MŠ tuto povinnost nemají).

– Ještě před zápisem do MŠ podstupte s dítětem vyšetření v PPP/SPC (postupujte stejně, jako v bodě č. 1).

– Na základě Doporučení PPP/SPC (pokud dítěti přizná podpůrné opatření asistenta pedagoga) bude pak MŠ povinna zajistit všechna přiznaná podpůrná opatření, včetně případného asistenta pedagoga.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na info@spoluskola.cz.