30. října 2020

Zapojte se do projektu „Právo na vzdělání“

Zapojte se do projektu Právo na vzdělání, který realizují @Amnesty International a @Fórum pro lidská práva!

V rámci projektu hledáme rodiny ochotné podělit se o svou zkušenost s diskriminačním přístupem ve vzdělávání a překážkami, s nimiž se jejich děti musely vypořádat.

V čem projekt spočívá?

  • Projekt se zabývá dlouhodobým problémem porušování práva na vzdělání, přičemž se soustředí se především na romské děti a děti se zdravotním postižením. Účelem je odborně zmapovat, zda je zajištěn rovný přístup ke vzdělání pro každé dítě a jak lze efektivně postupovat k dosažení jeho dodržování.
  • Cílem je vytvoření ucelené analýzy, která poukáže na systémové nedostatky a odhalí vhodné strategie k vymáhání práva na vzdělání skrze prostředky českého i mezinárodního práva.

Rozhovor proběhne vzhledem k současné epidemiologické situaci online. Samozřejmostí je dodržování etických zásad, informovaný souhlas a možná anonymizace výpovědí. Smyslem je zachycení Vaší autentické osobní zkušenosti, která může přispět ke zlepšení současného stavu a větší vymahatelnosti práva na vzdělání znevýhodněných dětí.

 

Kontaktní osoba: Lucie Arendacká, lucie.arendacka@amnesty.cz

Podrobné informace o projektu.