30. října 2020

Výroční zpráva spolku Spolu, z. s. za rok 2019

Co se nám podařilo v roce 2019 a jak jsme naplňovali naše cíle ve třech hlavních oblastech naší činnosti – síťování a spolupráce, poradenství a osvěta a advokacie a legislativa, se dozvíte ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření Spolu, z. s. za minulý rok.

Výroční zpráva spolku Spolu, z. s. za rok 2019