30. října 2020

Jak postupovat, když se u žáka v 1. třídě objeví speciální vzdělávací potřeby

Ne vždy je pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zřejmé, co mohou při vzdělávání svého dítěte očekávat a co se očekává od nich. Jaká jsou podpůrná opatření a jak probíhá vyšetření ve školském poradenském zařízení, se dočtete v článku NPI ČR. Téma speciálních vzdělávacích potřeb u žáků objasňuje Mgr. Jana Ščerbová, krajská metodička projektu APIV B. Najdete jej na webových stránkách www.inkluzevpraxi.cz.