29. září 2020

Je možné, aby dítě se stupněm podpory 4 vzdělávané ve speciální třídě běžné školy nemělo individuální vzdělávací plán?

VÁŠ DOTAZ

Dobrý den,
dostala jsem doporučení školského poradenského zařízení pro dceru, která nově nastupuje do speciální třídy běžné školy. V doporučení je uvedeno, že dcera nebude mít individuální vzdělávací plán (IVP). Je to možné, když má speciální vzdělávací potřeby? Dcera nyní nastupuje do 8. třídy, dosud byla integrovaná v běžné třídě a škole s asistentem, měla IVP a stupeň podpůrných opatření 4.

NAŠE ODPOVĚĎ

Teoreticky je skutečně možné, aby dítě se SVP nemělo IVP, v praxi však půjde nejspíše o řídké situace. Níže shrnutí základních informací k potřebě mít IVP při vzdělávání v tzv. speciální třídě:

  • Jestliže je třída dcery složená z dětí s různou mírou mentálního postižení, pak by se měli žáci vzdělávat i podle rozdílných rozvrhů.
  • Je to dáno tím, že pro tyto děti platí různé rámcové vzdělávací programy (RVP) s různými předměty a počtem vyučovacích hodin.
  • Podle typu používaného RVP musí mít škola vypracovaný svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Pokud má škola upravený ŠVP pro konkrétní typ znevýhodnění, žáci vzdělávající se ve speciální třídě dle daného ŠVP, skutečně nemusí mít IVP.
  • Žádný školní (natož pak rámcový) vzdělávací program však nemůže postihnout individuální potřeby jednotlivých dětí se SVP, proto existuje jako podpůrné opatření právě IVP.
  • IVP je současně podpůrné opaření ve 2. – 5. stupni, proto o něm rozhodují ŠPZ (SPC), nikoliv školy.
  • Jako podpůrné opatření má být IVP uvedené v rozhodnutí (tzv. „doporučení”) ŠPZ, které ho před jeho vydáním projedná s Vámi i se školou. Nemusíte se přitom shodnout.
  • Je pravdou, že IVP nemusí ŠPZ (SPC) přiznat, pokud doporučení obsahuje všechny potřebné informace ke způsobu vzdělávání dítěte (a skutečně je není potřeba více rozpracovat), tj. je jednoznačné, jak výuka dítěte probíhá.

Bylo by nejlepší, kdyby pracovnice ŠPZ (SPC) IVP do rozhodnutí doplnila. Pokud to neudělá, trvejte buď na přepracování rozhodnutí tak, aby i Vy jako pedagogický laik jste měla jednoznačnou představu, co a jak se děje v jednotlivých vyučovacích hodinách. Pokud bude IVP do rozhodnutí doplněno, pak musí vypracované IVP splňovat stejné kritérium – mít jednoznačnou představu, jak vyučování probíhá.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.