21. září 2020

Stanovisko Spolu, z. s. k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Spolek Spolu, z. s. vydal stanovisko k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a k návrhu novely nařízení vlády č.  75/2005 Sb., která obsahuje úpravu přímé pedagogické činnosti. Novela vyhlášky počítá s tím, že na podpůrná opatření v podobě asistenta pedagoga (AP) a speciálně pedagogické péče (PSPP)  budou mít nově nárok jen některé děti podle druhu jejich zdravotního handicapu. Podle Spolu, z. s. je návrh novely vyhlášky v rozporu se školským zákonem. Ten jasně stanovuje, že jde o nárok každého dítěte, které „k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření“. O individuální práci učitele s dítětem – pedagogické intervenci (PI) pak mají rozhodovat školy.

Co novela obsahuje?

  • Na asistenta pedagoga mají mít  nárok jen děti s mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, kombinovaným postižením a autismem. Nikdo jiný, i bez ohledu na to, že AP skutečně potřebuje.
  • Asistenta pedagoga nemají využívat v ZUŠ a VOŠ, přestože školský zákon garantuje nárok na poskytnutí podpory AP ve všech typech škol a školských zařízeních. V tomto bodě návrh novely vyhlášky „navazuje“ na předcházející novelu vyhlášky, která rovněž v rozporu se školským zákonem znemožnila od 1. ledna 2020 používat AP i PSPP dětem, které chodí do speciálních škol.
  • Podpůrné opatření PSPP by mělo být poskytováno pouze dětem se zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči nebo závažnými specifickými poruchami učení (SPU). Všechny ostatní děti mají podle vyhlášky o nárok na toto podpůrné opatření přijít.
  • Podpůrné opatření PI už nemá být školám propláceno státem jako podpůrné opatření, ale  mají o jeho využití rozhodovat přímo školy. Děti tak nebudou mít na PI nárok a učitelé nedostanou za další práci s dětmi zaplaceno.

 

Podrobné zdůvodnění spolku si můžete přečíst zde.