16. května 2020

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti návratu některých dětí se SVP do škol

Od 25. 5. 2020 se žáci prvního stupně mohou (dobrovolně) vrátit do škol. V případě tzv. speciálních škol je ale docházka podle pokynu ministerstva možná jen, pokud jde o školy pro děti s narušenou komunikační schopností, se závažnými vývojovými poruchami učení, zrakovým a sluchovým postižením.

Podle stanoviska Spolu, z. s. je však pokyn ministerstva v rozporu s rozhodnutím vlády i se školským zákonem. Na všechny žáky ZŠ (včetně speciálního školství) se vztahují stejná pravidla a docházka do školy tak může být limitována pouze omezenými možnostmi konkrétní školy, nebo posouzením míry rizika v případě, že dítě spadá to tzv. rizikové skupiny.

Rodiče proto mohou (v souladu s rozhodnutím vlády o výjimce ze zákazu přítomnosti ve škole) od 25. 5. přihlásit k docházce do školy všechny děti, které jsou žáky prvního stupně speciálního školství.

Podrobné zdůvodnění a celé stanovisko spolku si můžete přečíst zde.