04. dubna 2020

Budoucí učitelé obavu ze společného vzdělávání většinou nemají

Od prosince 2018 do října 2019 připravil spolek Spolu, z. s. (dříve Rodiče za inkluzi) pět  seminářů pro studenty pedagogických fakult zaměřených na možnosti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných školách. V rámci seminářů proběhlo také dotazníkové šetření mapující postoje studentů ke společnému vzdělávání. Do šetření se zapojilo celkem 280 studentů ze čtyř pedagogických fakult. 

V rámci šetření téměř ¾ studentů uvedly, že společné vzdělávání považují za smysluplné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) (ano / spíše ano). Proti se vyjádřilo necelých 8 % respondentů (ne / spíše ne). Okolo 63 % oslovených studentů PedF se zároveň domnívá, že přítomnost dětí  SVP ve třídě může být přínosná i pro ostatní žáky. Naopak 16 % dotázaných uvedlo, že společné vzdělávání pro ostatní děti ve třídě přínosné není…

Celý výstup z dotazníkového šetření je k dispozici zde.