09. září 2019

Pozvánka na členskou schůzi spolku Rodiče za inkluzi a seminář pro rodiče

Vážení členové spolku Rodiče za inkluzi, milí rodiče,

rádi bychom vás pozvali na členskou schůzi spolku, která se uskuteční 16. 10. od 16.00 do 17.30 v prostorách Impact HUB Praha (Drtinova 557/10, Praha 5, oranžová zasedací místnost). Na schůzi bychom vám mj. chtěli představit, co se nám daří na poli rovných příležitostí ve vzdělávání a rádi bychom také otevřeli otázku financování spolku v roce 2020.

Od 18.00 do 19.30 na schůzi naváže seminář pro rodiče na téma To podstatné, co jako rodič potřebuji vědět o školách ve vztahu ke vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Přihlásit se (ať už na obě akce, či pouze na členskou schůzi nebo seminář) můžete do 7. 10. na adrese: info@rodicezainkluzi.cz.

Těšíme se na vás, Iva Janská a koordinační výbor spolku Rodiče za inkluzi

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na seminář pro rodiče