21. března 2019

Informační semináře pro rodiče

Rodiče za inkluzi hostovali na konci zimy na dvou informačních seminářích pro rodiče. První se uskutečnil 25. února v Brně v sídle Unie pečujících a druhý pak 18. března v Rané péči Imy v Soběslavi. Tématem obou bylo inkluzivní vzdělávání, práva a možnosti rodičů a platná právní úprava nastavující podpůrná opatření pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu.