05. ledna 2019

Informační seminář „Legislativní ukotvení inkluze“

Rodiče za inkluzi uspořádali informační seminář na téma „Legislativní ukotvení inkluze“ v rámci kurzu „Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením“ v režii společnosti Rytmus – od klienta k občanovi. Osmiměsíční kurz je určen rodičům a rodinným příslušníkům dětí s postižením a přináší jim informace z oblasti vzdělávání a sociálních služeb, znalosti, praktické dovednosti a sebedůvěru k obhajování práv lidí s postižením a inspiraci od lidí, kterým se podařilo prosadit změny.

V rámci semináře jsme účastníkům kurzu přiblížili historii inkluzivních tendencí v ČR, jejich právní podstatu, stejně jako platný systém práv a povinností vymezený platnou právní úpravou. Seminář účastníky oslovil a řada z nich vyjádřil zájem o další spolupráci v rámci svých spolků a pacientských organizací, ve kterých jsou činní.

Prezentace (pdf)