07. listopadu 2018

Spolu ve škole – Debata se studenty pražské pedagogické fakulty

Debata se studenty pražské pedagogické fakulty na téma „Spolu ve škole“ se vydařila. Čtyři rodiče ze spolku Rodiče za inkluzi na ní prostřednictvím osobních zkušeností a příběhů svých dětí studentům přiblížili konkrétní příklady fungující inkluze a motivace k začlenění svých dětí s různými speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Semináře se zúčastnilo přes 40 studentů a několik pedagogů a z jejich zpětné vazby vyplývá, že se jim formát líbil, zkušenost jednotlivých rodin je zaujala a ocenili také faktické poznatky a konkrétní zkušenosti z praxe. Praktický pohled na věc je obohatil, přiblížil jim pro ně teoretické téma na skutečných příbězích a příkladech dobré praxe a pomohl jim se lépe zorientovat v problematice. Další debatu plánujeme na 6. prosince na pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Děkujeme společnosti T-Mobile, která v rámci programu Mluvme spolu, naše besedy podporuje.

Pozvánka na debatu SPOLU VE ŠKOLE

Zpětná vazba účastníků – 10 vybraných dotazníků (PDF)

Informace o debatě

Ve středu 14. listopadu se na pražské pedagogické fakultě uskuteční Debata Rodičů za inkluzi se studenty pedagogické fakulty na téma Spolu ve škole. V rámci ní plánujeme studentům a budoucím pedagogům na základě osobních zkušeností a příběhů přiblížit, proč jako rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami stojíme o společné vzdělávání a jaký může mít vliv na budoucnost (nejen) našich dětí. Studentům zprostředkujeme informace o platném systému i konkrétní příklady z praxe a pokusíme se je motivovat k jejich budoucí smysluplné práci, která má bezesporu vliv na formování budoucích generací. V rámci debaty studentům přineseme pohled čtyř rodičů dětí s různorodými vzdělávacími potřebami, kteří mají s tématem společného vzdělávání osobní zkušenost a zároveň prostřednictvím spolku Rodiče za inkluzi pomáhají ostatním rodičům.

Společné vzdělávání není žádnou novinkou, na řadě škol se většina děti s odlišnými vzdělávacími potřebami vzdělává již dlouhá léta, přesto téma inkluze budí stále nevoli většinové ale také části pedagogické veřejnosti a vyvolává obavy mezi studenty pedagogických fakult. Na vině je především negativní mediální kampaň a politizace tématu ale také nedostatek informací a nedostatečná příprava studentů na praxi.

Naše debaty, se kterými plánujeme postupně objet všechny pedagogické fakulty, mají přispět svým malým dílem k lepší informovanosti budoucích pedagogů,  kteří se ve své praxi budou s dětmi s různorodými vzdělávacími potřebami přirozeně a pochopitelně setkávat. Dětí s speciálními vzdělávacími potřebami je přibližně 10 % v populaci, a víc jak 70 % z nich se dnes vzdělává v běžných školách. Nejedná se jen o děti s handicapy, patří sem například také děti sociálně znevýhodněné, děti s jazykovou bariérou, děti mimořádně nadané, jednoduše řečeno všechny děti, které ve škole potřebují nějakou podporu, aby mohly rozvíjet svůj vzdělávací potenciál.

Debatu tohoto typu jsme si vyzkoušeli na pilotním semináři na pedagogické fakultě v Olomouci, kde jsme zaznamenali významný zájem o téma, bohatou diskuzi a změnu úhlu pohledu přítomných studentů na téma inkluze.

Děkujeme společnosti T-Mobile, která prostřednictvím T-Mobile pomáháme v rámci programu Mluvme spolu podpořila první čtyři z námi plánovaných besed.