10. října 2018

Brno o inkluzi a členská schůze spolku Rodiče za inkluze

BRNO O INKLUZI
Společná akce spolku Rodiče za inkluzi, spolku Úsměvy a divadla ALDENTE, která se uskutečnila v rámci Týdne pro inkluzi pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála se velmi vydařila. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům za příjemné setkání na přednášce, diskuzi a na divadle.Mezi účastníky byli zástupci snad všech aktérů vzdělávání – učitelé a ředitelé ZŠ i MŠ, rodiče, poradkyně SPC, VŠ pedagog vzdělávající budoucí učitele, neziskové organizace pomáhající rodičům vyznat se v systému i samotné děti, o které nám jde především. Děkujeme všem zúčastněným za příjemné odpoledne, vážíme si času, který jste debatě o inkluzi věnovali.

Prezentace „Společné vzdělávání očima školského zákona“ (PDF)

Zveme vás na…. BRNO O INKLUZI.
Realita a praxe se mohou lišit: co vlastně říká o inkluzi školský zákon? Pojďme se dozvědět víc na přednášce, pojďme si o tom všem popovídat v diskusi a pojďme to završit divadelním zážitkem zprostředkovaným herci s Downovým syndromem. Navíc se dozvíme, které školy získaly v roce 2018 ocenění “Férová škola“.

Setkejme se a mluvme spolu – rodiče, učitelé, odborníci…

V úterý 23.10.2018 od 13 do 17 hodin v brněnském ArtBaru Druhý Pád ve Štefánikově 1, Brno (vchod z ulice Kotlářské).
Akce Brno o inkluzi se uskuteční v rámci Týdne pro inkluzi ve spolupráci spolku Rodiče za inkluzi, spolku Úsměvy a divadla ALDENTE.

Po oficiálnám programu proběhne od 17 hodin členská schůze spolku Rodiče za inkluzi, z.s.
Leták (PDF)

Pozvánka na členskou schůzi (PDF)

Tisková zpráva (PDF)