28. února 2018

Zrcadlo inkluze – Debata se studenty i odborníky na Pedagogické fakultě v Olomouci

Ve čtvrtek 22. února uspořádali Rodiče za inkluzi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci debatu s názvem Zrcadlo inkluze. Dopoledne se zde setkali se studenty pedagogické fakulty, odpoledne pak s pedagogickými a dalšími odbornými pracovníky. 

Hlavním tématem byla motivace rodičů k inkluzi a jejich osobní zkušenosti. Snahou bylo účastníkům přiblížit jiný než běžně prezentovaný pohled na inkluzi, pohled rodičů a jejich dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Celá debata vycházela z následujících témat: 

Proč stojíme o inkluzi, na co mají naše děti právo a proč to někde jde a jinde ne? 

Jaká je motivace rodičů k inkluzi? 

Na co mají děti právo? 

Co mohou chtít rodiče po školách?

Co by měl vědět učitel o dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami?

Akce se konala v prostorách Staré auly v budově Pedagogické fakulty v Olomouci. Dopolední blok navštívilo 106 studentů pedagogických oborů. Reakce studentů byly převážně pozitivní. Studenti hodnotili kladně zejména možnost seznámit se s pohledem tzv. z druhé strany, pojetí problematiky z úhlu, který je pro ně nový a přínosný i skutečnost, že je setkání s rodiči přimělo k zamyšlení a v některých případech i tak říkajíc otevřelo oči a vedlo k přehodnocení jejich dosavadního postoje k tématu inkluze. Zároveň se objevily celkem pochopitelné obavy z budoucí praxe a také reflexe současné pedagogické přípravy, která je bohužel stále zaměřená převážně teoreticky a problematiky inkluze a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se dotýká jen okrajově. 

Pro nás rodiče bylo setkání se studenty i jejich reakce velmi motivující, neboť budoucí učitelé jsou nadějí na změnu přístupu, postojů i zažitých stereotypů. Děkujeme organizátorům z Univerzity Palackého, že nám umožnili studentům zprostředkovat i ten náš rodičovský úhel pohledu.

Odpolední blok byl určen pro odborné pracovníky. Zúčastnili se ho ředitelé škol, učitelé, asistenti pedagoga, speciální pedagogové a výchovní poradci. Debata byla hodnocena jako oboustranně přínosná. Řešila se témata jako komunikace mezi školou a rodiči, nedostatečná spolupráce ze strany rodičů i konkrétní problémy z praxe. Celá debata vyústila k pochopitelnému zjištění, že vše nakonec rozhodují konkrétní lidé a jejich postoje. Kde se oboustranně hledají cesty ke spolupráci, to funguje, zatímco když se nechce, stávají se přirozeně nastávající problémy a komplikace nepřekonatelnými překážkami. 

Všem účastníkům velmi děkujeme za jejich čas, otázky a připomínky. 

Pro veliký úspěch a oboustranný přínos bychom rádi v budoucnu realizovali obdobné semináře i na dalších pedagogických fakultách. 

Představení Aliance RZI a Přehled základních změn podle novely školského zákona (PDF)

Pozvánka na Debatu Zrcadlo Inkluze (PDF)

Reflexe od účastníků semináře (PDF)