30. listopadu 2017

Konference Dyskorunka 2017

Dne 30. listopadu 2017 se konala v Praze již tradiční konference Dyscentra z.ú. Na konferenci vystoupila také Veronika Doležilová s příspěvkem Nevyužívané možnosti při poskytování podpůrných opatření.
V příspěvku se zaměřila na nevyužíváné možností při poskytování podpůrných opatření v novém systému podpory dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami, či na používání nových pravidel školami i ŠPZ způsobem, který neodpovídá jejich smyslu či účelu. Upozornila na situace, ve kterých jsou jako podpůrná opatření používány nástroje, které podpůrnými opatřeními nejsou, či dochází k postupům, které neodpovídají školskému zákonu a dalším předpisům jak při samotném procesu rozhodování či poskytování podpůrných opatření, tak v procesu revize dokumentů ŠPZ.

U jednotlivých problematických momentů vysvětlíila podstatu problému – nedorozumění, popsala negativní dopady těchto postupů pro všechny zapojené a navrhovala způsoby řešení pro správné využívání podpůrných opatření a postupů spojených s jejich poskytováním. To vše vysvětlovala na příkladech z praxe. Příspěvek se setkal s velkým zájmem publika, následující diskuse byla velmi bohatá. Prezentace vystoupení je přiložena.

DYSKORUNKA 2017 (Program v PDF) 

Nevyužívané možnosti při poskytování podpůrných opatření (Prezentace v PDF)