27. března 2017

Seminář na téma Individuální vzdělávací plán v Liberci

Určeno rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogům, pracovníkům poradenských zařízení a dalším aktérům vzdělávání žáků se SVP.
Kdy: 25. dubna 2017 od 9:30 hodin
Kde: Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, jednací místnost číslo 11.

Program:

Úvodní slovo: PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci a kulturu
Základní změny tzv. inkluzivní novely školského zákona  – Mgr. Veronika Doležilová (Rodiče za inkluzi)
Legislativní rámec vztahující se k podpůrným opatřením,  k plánu pedagogické podpory a ndividuálnímu vzdělávacímu plánu a související  s novelou školského zákona –  Mgr. Veronika Doležilová (Rodiče za inkluzi)
Jakým způsobem vytvořit funkční IVP, etapy a specifika jeho tvorby, obsah IVP,  spolupráce a zapojení rodičů, vyhodnocování Mgr. Veronika Doležilová (Rodiče za inkluzi) + Mgr. Michaela Antalíková (Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s.)

Napsali o nás