Přímá pomoc rodinám

Mezi naše hlavní aktivity patří přímá pomoc rodičům dětí (nejen) s potřebou vzdělávací podpory. Ať už formou bezplatného právního poradenství, seminářů nebo vydáváním nejrůznějších vzdělávacích a informačních materiálů. Jde nám o to, aby byla dodržována nastavená pravidla a zákon. Naše podpora je určena všem rodičům nebo zákonným zástupcům.  Specifickou cílovou skupinou, které pomáháme, jsou rodiče dětí se vzdělávacím znevýhodněním. Nejčastěji jde o děti s tělesným, mentálním či smyslovým hendikepem, nebo kombinovanými vadami. Pomáháme však i dětem bez zdravotního handicapu, které potřebují podporu ve vzdělávání.

Chcete se k nám připojit? Staňte se naším členem.