Advokační cíle

Zabýváme se také advokační činností v oblasti vzdělávání.

Především týkající se podpory dětí se vzdělávacím znevýhodněním. Vydáváme odborná stanoviska, připomínkujeme zákony a předkládáme návrhy legislativních změn. Spolupracujeme s politiky a dalšími rozhodujícími činiteli na změnách v českém vzdělávacím systému. Pracujeme na tom, aby se české školství posouvalo směrem k větší otevřenosti vůči lidem s potřebou vzdělávací podpory.

 

Mezi naše hlavní advokační cíle patří:

1.

Přijetí dítěte do spádové školy
bez dalších podmínek

Podle našeho návrhu by měla být ve vyhlášce o základním vzdělávání vypuštěna možnost  ředitelů ZŠ stanovit si „kritéria pro přijímání žáků“, která není v souladu se školským zákonem.

Školy by měly mít pouze možnost určit okolnosti, ke kterým budou přihlížet při přijímání nespádových dětí. Ani tato kritéria však nesmí nijak hodnotit kvalitu, výkon ani vzdělávací předpoklady dítěte, protože pak by byly v rozporu s mezinárodněprávními standardy, podle kterých je základní vzdělání určeno všem a není podmíněno žádnými schopnostmi dětí, včetně ochrany  před diskriminací.

2.

Poskytnutí potřebné podpory dítěti namísto určení druhu školy 

Naším cílem je změna praxe školských poradenských zařízení (ŠPZ) při zařazování dětí do jednotlivých typů škol.

MŠMT a ŠPZ mají rodiče jednoznačně informovat o tom, že názor ŠPZ ohledně druhu školy, ve které by se dítě mělo vzdělávat (běžná/ speciální), je pouze doporučením a není pro rodiče nijak závazný. Jediný, kdo rozhoduje o volbě školy, je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte podáním přihlášky do konkrétní školy. Spádová škola pak dítě starší 6 let musí přijmout.

3.

Poskytnutí potřebné podpory dítěte
v každé škole

Všechny děti mají ze zákona nárok na podporu při vzdělávání, kterou potřebují. A to bez ohledu na druh školy, kde jsou vzdělávány.

Proto usilujeme o to, aby bylo zrušeno protizákonné omezení poskytování podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga) ve speciálním školství od ledna 2020. Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. je v této části v rozporu se školským zákonem, který garantuje podporu všem dětem bez ohledu na druh školy, a jedná se tak o protizákonnou praxi, které se věnuje i Kancelář veřejného  ochránce práv.

1.

Přijetí dítěte do spádové školy
bez dalších podmínek

Podle našeho návrhu by měla být ve vyhlášce o základním vzdělávání vypuštěna možnost  ředitelů ZŠ stanovit si „kritéria pro přijímání žáků“, která není v souladu se školským zákonem.

Školy by měly mít pouze možnost určit okolnosti, ke kterým budou přihlížet při přijímání nespádových dětí. Ani tato kritéria však nesmí nijak hodnotit kvalitu, výkon ani vzdělávací předpoklady dítěte, protože pak by byly v rozporu s mezinárodněprávními standardy, podle kterých je základní vzdělání určeno všem a není podmíněno žádnými schopnostmi dětí, včetně ochrany  před diskriminací.

2.

Poskytnutí potřebné podpory dítěti namísto určení druhu školy 

Naším cílem je změna praxe školských poradenských zařízení (ŠPZ) při zařazování dětí do jednotlivých typů škol.

MŠMT a ŠPZ mají rodiče jednoznačně informovat o tom, že názor ŠPZ ohledně druhu školy, ve které by se dítě mělo vzdělávat (běžná/ speciální), je pouze doporučením a není pro rodiče nijak závazný. Jediný, kdo rozhoduje o volbě školy, je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte podáním přihlášky do konkrétní školy. Spádová škola pak dítě starší 6 let musí přijmout.

3.

Poskytnutí potřebné podpory dítěte
v každé škole

Všechny děti mají ze zákona nárok na podporu při vzdělávání, kterou potřebují. A to bez ohledu na druh školy, kde jsou vzdělávány.

Proto usilujeme o to, aby bylo zrušeno protizákonné omezení poskytování podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga) ve speciálním školství od ledna 2020. Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. je v této části v rozporu se školským zákonem, který garantuje podporu všem dětem bez ohledu na druh školy, a jedná se tak o protizákonnou praxi, které se věnuje i Kancelář veřejného  ochránce práv.

Materiály vysvětlující naše advokační cíle:
OnePager
Studie PAQ Research