Vyjádření spolku Spoluškola, z. s. k oddělenému zápisu ukrajinských válečných uprchlíků ke vzdělávání v MŠ a ZŠ

Vyjádření spolku Spoluškola, z. s. k oddělenému zápisu ukrajinských válečných uprchlíků ke vzdělávání v MŠ a ZŠ

Povinnost států zajistit všem dětem základní vzdělávání a rovný přístup k němu obsahuje čl. 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.). To znamená, že právo na základní vzdělávání i rovný přístup k němu má každé dítě bez...
Spoluškola zve všechny své členy na členskou schůzi

Spoluškola zve všechny své členy na členskou schůzi

Všechny členy Spoluškoly zveme na pravidelnou každoroční členskou schůzi, která se bude konat on-line ve středu 8. listopadu od 17.30 do max 19.00. Součástí programu bude: schválení výroční zprávy spolku za rok 2022, představení probíhajících/plánovaných aktivit a...