23. listopadu 2022

Ptáte se nás: Může škola po zákonném zástupci žádat lékařské zprávy dítěte?

VÁŠ DOTAZ
Může škola po zákonném zástupci žádat lékařské zprávy dítěte?

 

NAŠE ODPOVĚĎ
Lékařské zprávy dostáváte od lékaře Vy jako zákonný zástupce dítěte. Nemáte povinnost je předávat škole a škola je ani po Vás nesmí žádat. Předáváte ji pouze ŠPZ, protože pracovníci ŠPZ potřebují informace o zdravotním stavu Vašeho dítěte pro nastavení podmínek vzdělávání ve škole, do které dítě chodí. Ti také nesmějí předat informace nikomu dalšímu, tedy ani škole. Vše podstatné pro vzdělávání dítěte zanesou do Doporučení, které obsahuje přiznaná podpůrná opatření dítěte.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi.
Máte-li dotaz, napište nám.