05. října 2022

Ptáte se nás: Co dělat v případě, kdy skončí platnost Doporučení ŠPZ a dítě nemá zajištěné další financování podpůrných opatření?

VÁŠ DOTAZ

Co dělat v případě, kdy skončí platnost Doporučení ŠPZ a dítě nemá zajištěné další financování podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga), protože teprve čeká na nové vyšetření? Má právo na přednostní vyšetření, aby se vše urychlilo?

NAŠE ODPOVĚĎ

Pokud všichni aktéři plní řádně své povinnosti, neměla by tato situace vůbec nastat, protože všichni aktéři (ŠPZ, škola, rodiče…) vědí, kdy má k dalšímu posouzení vzdělávacích potřeb dítěte dojít a s ohledem na to je stanoven i termín nového vyšetření. V případě, že k této situaci přesto dojde, mají všichni povinnost jednat s ohledem na sledovaný cíl, tedy zajistit vzdělávací potřeby dítěte. V tom případě může ŠPZ vydat rozhodnutí o podpůrných opatřeních (které zajistí primárně jejich financování) i bez vyšetření a s omezenou platností do doby vydání nového Doporučení ŠPZ. Vydání Doporučení s omezenou platností je zcela na rozhodnutí ŠPZ dle posouzení situace konkrétního dítěte. Tento postup přichází v úvahu hlavně v případě, kdy je zjevné, že se dítě bez další personální podpory i nadále neobejde a zároveň jde o dočasné řešení, než bude dítě vyšetřeno v plánovaném termínu.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.