24. srpna 2022

Ptáte se nás: Může dítě na základní škole, kterému byly stanoveny minimální výstupy a neudělá opravnou zkoušku, postoupit do dalšího ročníku?

VÁŠ DOTAZ

Syn má lehké mentální postižení a chodí na druhý stupeň do běžné základní školy. Nyní má dělat opravnou zkoušku z matematiky. Pokud by ji neudělal a byly by mu stanoveny snížené výstupy, může postoupit do dalšího ročníku?

NAŠE ODPOVĚĎ

Minimální („snížené“) výstupy nemají na postup, nebo opakování ročníku vliv. Pokud by syn opravnou zkoušku neudělal, pak bude opakovat stávající ročník. Do dalšího ročníku by automaticky postoupil jen v případě, že už na 2. stupni některý z ročníků jednou opakoval.

Pokud má ale syn lékařsky zjištěné mentální postižení (jde o zdravotní stav), doporučujeme Vám obrátit se na PPP/SPC, zda má či nemá mít přiznané podpůrné opatření v podobě úpravy obsahu vzdělávání či úpravy výstupů vzdělávání do budoucna (ať už pro jeden či více předmětů). Cílem těchto podpůrných opatření je přizpůsobit obsah učiva a očekávané výstupy dítěti tak, aby odpovídalo jeho vzdělávacím možnostem a výuku tak zvládlo. Pokud by dítě mělo s dosažením minimálních výstupů na konci roku přesto problém, je možné je strany PPP/SPC opět upravit. Viz jeden z našich předchozích příspěvků v poradně.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.