26. dubna 2022

Pracovnice rané péče mi pomohla vnímat synovy silné stránky osobnosti, říká maminka chlapce s ADHD

Projevy dětí s poruchou ADHD mohou být často pro jejich okolí náročné. Přesto má smysl snažit se s nimi pracovat v běžném kolektivu a nevyčleňovat je z přirozených sociálních kontaktů. Že lze takové děti dobře integrovat do běžné školy tak, aby to bylo prospěšné pro obě strany, ukazuje příklad rodiny Málkových. Oba synové paní Málkové mají diagnostikovaný syndrom ADHD. Společným úsilím rodiny se školou se dnes starší syn bezproblémově vzdělává v šesté třídě základní školy a mladší po prvotních peripetiích již několik měsíců navštěvuje svou spádovou mateřskou školu.

Zde si můžete přečíst jejich příběh.