01. prosince 2021

Vydali jsme nový materiál pro rodiče dětí se SVP

V úterý proběhl další kazuistický seminář pro rodiče dětí se SVP, v rámci něhož jsme připravili nový materiál Co dělat když… Článek stručně shrnuje jak, postupovat, když dítě potřebuje podporu ve vzdělávání, nebo co dělat, když má dítě ze strany školy (či poradny/SPC) nastavenou podporu, která nestačí. A podívali jsme se také na situaci, kdy škola (popř. poradna/SPC) navrhuje, či dokonce požaduje, aby dítě přestoupilo jinam. Celý článek si můžete přečíst zde.