22. června 2021

Může se dítě se středně těžkým mentálním postižením vzdělávat na běžné ZŠ?

VÁŠ DOTAZ

Může se dítě se středně těžkým mentálním postižením vzdělávat na běžné ZŠ? Je někde uvedeno, že se toto dítě může vzdělávat jen podle RVP ZŠS?

Syn má příští rok nastoupit do 1. třídy běžné ZŠ. Pracovnice SPC trvá na tom, že vzhledem k míře postižení je pro syna nejvhodnější škola speciální. Doporučuje mu vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením (RVP ZŠS díl I) a také asistenta pedagoga na 25,5 hodin týdně. Také tvrdí, že škola musí mít vzdělávací program dle RVP ZŠS zapsán ve školském rejstříku. Není mi jasné, proč není možné syna vzdělávat na běžné škole podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) s minimálními výstupy, podporou asistenta pedagoga a vhodnými pomůckami. Může zároveň SPC doporučit asistenta pedagoga i na školní družinu?

 

NAŠE ODPOVĚĎ

I pro děti s mentálním postižením platí, že o podání přihlášky do konkrétní školy nerozhoduje nikdo jiný, než Vy jako zákonný zástupce dítěte (tedy nikoliv pracovníci SPC). Jediná škola, která je povinna Vašeho syna přijmout, je běžná spádová škola. Jiná škola, ať už veřejná nespádová (běžná i speciální), nebo soukromá (včetně církevní) tuto povinnost nemá. To znamená, že i kdybyste syna přihlásila do školy speciální, bude o jeho přijetí rozhodovat ředitel dané školy, a protože se bude jednat o školu nespádovou, není povinen ho přijmout.

Běžné školy mají běžný rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), který zahrnuje i minimální výstupy pro děti s lehkým mentálním postižením. Školy speciální pak mají RVP pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, včetně kombinovaného postižení.

Pokud syna přijme běžná škola (ať už veřejná, nebo soukromá), pak se jeho vzdělávání neřeší zapsáním RVP pro speciální školy do školského rejstříku, ale přiznáním podpůrných opatření úprava obsahu učiva a úprava výsledků vzdělání podle některého z uvedených RVP. Ve Vašem případě se bude jednat o RVP ZŠS díl I. Půjde o konkrétní úpravy pro jednotlivé předměty (vzdělávací oblasti), ne o automatické zařazení do vzdělávacího programu. Některé předměty by syn mohl mít na úrovni minimálních výstupů. Pokud by se ukázalo, že je učivo pro syna příliš náročné, teprve potom by se nároky na výstupy snižovaly.

Uvedený postup je náročnější a pracnější jak pro pracovníky SPC, kteří musí podpůrné opatření s učivem dobře nastavit podle skutečných schopností Vašeho syna, tak pro učitele ve škole. Je to ale nárok Vašeho dítěte. Pracovníci SPC se mohou vyjádřit ke vhodnosti vzdělávacímu programu, nejsou však oprávněni rozhodovat o škole, do které má rodič dítě přihlásit (a to ani podle stupně mentálního postižení, ani podle vzdělávacího programu školy).

Pokud jste syna přihlásila do běžné školy a ta ho přijala (máte už rozhodnutí o přijetí), požádejte SPC o přiznání podpůrných opatření do této školy, včetně upraveného obsahu učiva a upravených výstupů vzdělávání.

Pokud by syn docházel do školní družiny, je samozřejmě možné navýšit podporu asistenta pedagoga na více hodin týdně.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.