25. května 2021

Jak mohu jako školní speciální pedagog změnit přístup k hodnocení žáků se SVP?

VÁŠ DOTAZ

Jak mohu jako školní speciální pedagog změnit přístup k hodnocení žáků se SVP? Ve škole je hodnocení nastaveno tak, že pokud žák využívá nějaký druh podpory dle Doporučení ŠPZ (např. úpravu obsahu vzdělání, použití speciálních učebních pomůcek, asistenta pedagoga, individuální vzdělávací plán), začíná při hodnocení na známce 3. Tedy pokud má dítě s podporou vše správně, má nejlépe známku 3. Odůvodněním pro snížení známky je, že je nespravedlivé, aby žák využívající podporu měl jedničku stejně jako žák, který podporu nevyužívá. A také, že se žáci se SVP díky dobrým známkám hlásí na školy, na které nestačí, nebo že rodiče nemají odpovídající zpětnou vazbu o zvládnutí učiva. Ve školním vzdělávacím programu v Pravidlech hodnocení škola dvojí způsob hodnocení oficiálně uveden nemá.

 

NAŠE ODPOVĚĎ

Co se týče Vašich možností změnit systém hodnocení ve škole, jsou v podstatě velmi omezené. Celý problém má dvě základní roviny: 1) rovinu pravidel pro hodnocení a 2) rovinu smyslu a významu hodnocení.

1) Z pohledu pravidel je rozhodující, že kritéria hodnocení (pravidla klasifikace) musí být obsažena ve školním řádu a jsou podle nich hodnoceni všichni žáci (viz § 30 odst. 2 školského zákona), pokud nemají podpůrné opatření úprava hodnocení. Není proto možné, aby formální pravidla hodnocení obsažená ve školním řádu platila jen pro někoho a současně existovala jiná „neoficiální“ pravidla pro děti se SVP, které používají jako podpůrná opatření např. nejrůznější pomůcky. Takový postup je protizákonný.

2) Druhou rovinou je pak (ne)smysluplnost „neoficiálního” systému hodnocení. Každé hodnocení má sloužit především jako motivace k další práci a k rozvoji dalších dovedností. Hodnocení zároveň nemá být srovnávací, ale individuální. Známky, ať už v průběhu vzdělávání, nebo na vysvědčení, mají zároveň jen velmi hrubou vypovídací hodnotu. V rámci několika tisíc základních škol ani nelze předpokládat sjednocená (a tedy spravedlivá) kritéria pro stupeň známky.

To, že má dítě přiznaná podpůrná opatření (PO) zároveň neznamená automatické vyrovnání akademických dovedností, nebo dokonce jeho zvýhodnění (!). Pokud je důvodem pro používání podpory např. mentální postižení, pak má mít dítě jako podpůrné opatření přiznanou i úpravu výstupů, případně úpravu obsahu vzdělávání a úpravu hodnocení (vše viz § 16 odst. 2 školského zákona).

Argumentem nemůže být ani tvrzení o „lepších“ známkách u dětí se SVP a jejich výhodě při přijímacích zkouškách na SŠ. Přijetí bývá testované (u škol s maturitou), a i když není, tak přihláška obsahuje kód SVP, podle něhož lze jednoduše identifikovat, zda je např. možné se na dané SŠ vzdělávat bez úprav výstupů a učiva. V případě nementálních handicapů mohou mít děti i upravené přijímací řízení.

Rozhodně není možné, aby jednotlivé školy ovlivňovaly (způsobem, který popisujete) rozhodování rodičů při podání přihlášky dítěte na SŠ, nebo deformovaly vzdělávací systém tím, že budou vytvářet vlastní nezákonné systémy. Ze své pozice můžete minimálně upozornit na protizákonnost jednání školy, případně na nesmyslnost a neférovost dvojího způsobu hodnocení (viz výše). Současně si můžete projít i formulář přihlášky na SŠ (kódy SVP), abyste mohla argumentovat i tímto.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na info@spoluskola.cz.