24. listopadu 2020

Je možné alespoň částečně pokračovat ve výuce na dálku na základní škole, i když budou děti opět chodit do školy?

VÁŠ DOTAZ

Je možné alespoň částečně pokračovat ve výuce na dálku na základní škole, i když budou děti opět chodit do školy?

NAŠE ODPOVĚĎ

Výuka na dálku (formálně distanční vzdělávání) je výjimečná forma prezenční výuky, kdy děti mají v době vyhlášeného krizového stavu (např. i nouzový stav), nebo podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví či krajských hygienických stanic, nebo při nařízené karanténě, zákaz účasti na výuce ve škole (viz § 184a školského zákona). Proto není možné, aby při běžné situaci děti částečně do školy chodily a částečně ne. V některých školách má probíhat v budoucnu pilotní ověřování výuky, kdy se část dětí vzdělává ve třídě a část dětí doma, ne však model, kdy se dítě učí částečně ve škole a částečně mimo školu on-line.
Stejně jako při individuálním (domácím) vzdělávání není navíc možné, aby mělo dítě rozděleno výuku na částečnou účast ve škole a částečnou výuku mimo školu. Na rozdíl od domácího vzdělávání, kdy jsou za vzdělávání odpovědní rodiče, při výuce na dálku je za vzdělávání odpovědná škola (stejně jako při prezenční výuce).

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.