30. října 2020

Může rodič pracovat jako osobní asistent nebo asistent pedagoga ve škole se svým dítětem?

VÁŠ DOTAZ

Může rodič pracovat jako osobní asistent nebo asistent pedagoga ve škole se svým dítětem?

NAŠE ODPOVĚĎ

Na začátek je třeba upozornit, že jde o dvě rozdílné profese a každá proto potřebuje jinou kvalifikaci.

K práci asistenta pedagoga s dětmi při vyučování musíte mít středoškolské vzdělání ukončené maturitou a k tomu ještě alespoň kurz pro asistenty pedagoga, nebo další pedagogické vzdělání. Pak Vás může škola zaměstnat jako pedagogického pracovníka – asistenta pedagoga, ale nikdo Vám už nezaručí, že budete pracovat s konkrétním dítětem, včetně vlastního. Je to rozhodnutí vedení školy, jak práci určí. Jako asistent pedagoga pak pracujete především s konkrétními dětmi ve třídě a podílíte se na jejich vzdělávání.

Osobní asistent pak poskytuje tzv. sociální službu podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Nejde tedy o pedagogického pracovníka jako v případě asistenta pedagoga. Pokud byste jako osobní asistenti poskytovali sociální, ne vzdělávací službu ve škole, pak je to možné jen v případě, že dítěti náleží tzv. příspěvek na péči kvůli prokázané závislosti na péči jiné osoby nad rámec běžné závislosti dítěte na péči dospělého z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Pak je na rodičích, jestli se rozhodnou tuto sociální službu využít a také za ni i platit poskytovateli sociálních služeb, tedy ne přímo osobnímu asistentovi nebo dokonce škole. Současně platí, že pokud dítě využívá osobní asistenci, pak jen se souhlasem školy a na základě pozitivního vyjádření školského poradenského zařízení (PPP/SPC). Osobní asistent však není zaměstnancem školy a nepodílí se na vzdělávání dítěte během vyučování.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.