29. srpna 2020

Jak se provádí podpůrné opatření obohacování s docházkou na VŠ u mimořádně nadaných žáků?

VÁŠ DOTAZ

Jak se provádí podpůrné opatření obohacování s docházkou na VŠ na některé předměty nebo na 1 den v týdnu? PPP (krajský koordinátor pro nadané) nemá zkušenosti a tuto podporu proto nepřiznává a vyhláška č. 27/2016 Sb. neobsahuje žádnou specifikaci. Jaké podmínky musí dítě splňovat?

 

NAŠE ODPOVĚĎ

Předně je potřebné upozornit na to, že podpůrná opatření i pro nadané slouží ke vzdělávání ve škole, ne mimo školu, de facto ve formě „zájmového vzdělávání mimo školu v době vyučování”. Docházka na VŠ není jako podpůrné opatření v právních předpisech uvedeno, aby se mohl kdokoli vzdělávat na VŠ, musí standardně splnit podmínky podle zákona o vysokých školách (ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a přijetí na základě přijímacího řízení). Jako podpůrné opatření pro nadané lze využít typicky pronájem odborného pracoviště včetně odborného personálu.

Vyhláška č. 27/2016 Sb. toto podpůrné opatření obsahuje, viz příloha č.1, část B, kód PO K.III.2.09.

Pokud se má mimořádně nadané dítě vzdělávat jinde než ve škole, které je žákem, pak je toto vzdělávání mimo školu jako podpůrné opatření realizovatelné na základě následujících podmínek:

  • pronájem pracoviště musí být jako standardní podpůrné opatření z kategorie pomůcky pro nadané přiznáno od PPP, a to bez ohledu na zkušenosti pracovníků PPP, protože pracovníci PPP podpůrná opatření neposkytují, ale přiznávají,
  • reálně existuje dostupné pracoviště, které je ochotno se na vzdělávání dítěte podílet – toto odborné pracoviště současně není povinno tuto odbornou stáž realizovat, existuje pouze povinnost škol přiznaná PO poskytovat, v tomto případě zajistit pronájem,
  • není rozhodující, jestli jde o VŠ či jinou instituci, rozhodující je, že jde o pracoviště vhodné, i kdyby šlo o VŠ, dítě není studentem VŠ, ale žákem školy, ve které se vzdělává.

Přiznávat PO pronájem pracoviště, pokud není realizovatelné např. z důvodu neexistence či nedostupnosti odborného pracoviště, není efektivní, protože se dítěti podpora nedostane – podpora má být primárně poskytována dětem ve školách, ne mimo školu.

Dítě musí být identifikované jako mimořádně nadané a musí existovat objektivní potřeba vzdělávání na odborném pracovišti. Důvodem pro přiznání tohoto podpůrného opatření tak např. nemůže být neplnění povinnosti školy, které je dítě žákem a která je povinna poskytovat podpůrná opatření. Důvodem pro nepřiznání podpůrného opatření pronájem odborného pracoviště není neznalost pracovníka PPP o tom, jak se toto podpůrné opatření realizuje.

Pokud dítě absolvuje vzdělávání na odborném pracovišti, což má za následek nepřítomnost ve výuce, pak bude nejspíše potřeba přiznat dítěti i podpůrná opatření úprava obsahu a úprava výstupů vzdělávání. Realizaci pak rozpracuje škola právě podle situace konkrétního dítěte, nejlépe v IVP.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.