18. srpna 2020

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti určovat právními předpisy počty ped. pracovníků jako PO ve třídách

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. č. 196/2019 Sb. účinnou od 1. ledna 2020 se na spolek obrátilo několik rodičů, učitelů i poradenských pracovníků s dotazem na maximální počet pedagogických pracovníků, kteří mohou ve třídě pracovat současně (došlo ke snížení maximálního počtu pedagogických pracovníků ve třídě ze čtyř na tři). Jde o § 17 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Dotazy směřují hlavně k asistentům pedagoga, kteří jsou podpůrným opatřením konkrétních dětí. Celé stanovisko naleznete zde.