30. července 2018

Besedy pro rodiče v Krkonoších

Rodiče za inkluzi ve spolupráci s projektem Kolaboratorium uspořádali dvě besedy pro rodiče na rekondičním pobytu pořádaném společností DownSyndrom CZ pro rodiny dětí s Downovým syndromem v pensionu Modřín v Krkonoších. První z besed se uskutečnila v úterý dne 23. července na II. turnuse pobytu, druhá pak v neděli 29. července na III. turnuse pobytu.

Tématem obou besed byla tzv. inkluzivní novela školského zákona a změny, které přinesla. Beseda byla zaměřena prakticky na míru rodičům dětí s Downovým syndromem, a na otázky a problémy, se kterými se v praxi potýkají. Řešili se například otázky „Proč je inkluze téměř sprosté slovo a hromosvod problémů českého školství?“, „Co změnila tzv. inkluzivní novela školského zákona a co už platilo dávno před ní?“, „Co naopak nezměnila, ač se jí to přičítá?“ a „Na co mají rodiče v souvislosti se vzděláváním svého dítěte právo a na co by si měli dávat pozor?“

Atmosféra byla velmi pozitivní, stejně jako zpětná vazba rodičů při hodnocení akce. Děkujeme za zájem o téma a těšíme se zase někdy příště naviděnou!

Pozvánka (PDF)
Prezentace (PDF)