20. prosince 2017

Seminář Jak na společné vzdělávání 9. ledna v Liberci

Jak na společné vzdělávání

Seminář pořádá Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. ve spolupráci s aliancí Rodiče za inkluzi
Datum a čas konání: 9. ledna 2018 od 10:00 hodin
Místo konání: Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Oblačná 450/1, Liberec

Seminář je určen rodičům dětí, pedagogickým a poradenským pracovníkům, sociálním pracovníkům a dalším aktérům vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na seminář zveme také veřejnost se zájmem o dané téma.
Účastníci se seznámí s praktickým významem změn tzv. inkluzívní novely školského zákona (č.82/2015 SB.), s jejím nesprávným prováděním a problémy, které nesprávné provádění přináší včetně postupů, jak tyto situace řešit.
Dále budou účastníci seznámeni se vztahem mezi plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem, mezi školním vzdělávacím programem a rámcovým vzdělávacím programem.
Bude vysvětlen způsob, jak zjistit vzdělávací program školy podle kterého škola děti vzdělává, protože vzdělávací program a výsledky dětí jsou rozhodující pro pokračování ve středoškolském vzdělávání.

Program:

10:00 – 10:15 Registrace účastníků
10:15 – 10:30 Přivítání
Představení projektu Příprava na inkluzívní trh práce D.R.A.K
Představení aliance Rodiče za inkluzi
10:30 – 12:00 Základní změny tzv. inkluzívní novely školského zákona (č. 82/2015 Sb.),
legislativní rámec vztahující se k podpůrným opatřením
Mgr. Veronika Doležilová (Rodiče za inkluzi)
12:00 – 12:15 Přestávka, občerstvení
12:15 – 13:00 Diskuze, shrnutí, závěr

Účast na semináři je zdarma.

V případě zájmu potvrďte účast do 7. 1. 2018 na adrese: drahos@sdruzenidrak.org

Pozvánka na seminář Jak na společné vzdělávání (PDF)

Prezentace „Přehled základních změn tzv. inkluzivní novely školského zákona a jejich nepochopení“ (PDF)